Prawa autorskie

Adam Boduch

Delphi 7. Kompendium programisty
Autor: User:Adam Boduch

Copyright © Helion 2003

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci, bez zgody autora jest zabronione. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystanie informacji zawartych w książce.

Autor zezwala na modyfikacje fragmentów książki w ramach niniejszej witryny.


Najbardziej aktualne informacje na temat programowania w Delphi, znajdziesz w książce Delphi 2005. Kompendium programisty, dostęnej na stronie wydawnictwa Helion.

3 komentarzy

Nie, ksiazka jest przeznaczona tylko dla serwisu 4programmers.net

A mogę sobie to skopiować do pliku doc i na stronkę wrzucić z notką o autorze itp???