IsValidDate

Adam Boduch
IsValidDate
Moduł: DateUtils
function IsValidDate(const AYear, AMonth, ADay: Word): Boolean;

Funkcja sprawdza czy podany rok, miesiąc oraz dzień stanowi poprawną datę. Jeżeli tak, funkcja zwraca wartość True (False w przeciwnym wypadku). AYear musi być liczbą z przedziału od 1 do 9999; AMonth - liczbą z przedziału 1-12, natomiast ADay poprawną liczbą oznaczjącą numer dnia w miesiącu (w zależnosci od miesiąca).

Przykład użycia:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  DateUtils;

begin
  // wyświetli FALSE ponieważ czerwiec w 2006 miał jedynie 30 dni
  Writeln(
    IsValidDate(2006, 06, 31)
  );
  Readln;
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

haha no właśnie xD
Zmien przykład na luty, gdzie rok nie był rokiem przestępnym :P

LOL, a w którym roku czerwiec miał więcej niż 30 dni? ;)