Inherited

Adam Boduch

inherited - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe inherited odgrywa specjalną rolę w procesie polimorfizmu i jest związane z dziedziczeniem. Umożliwia wywołanie kodu z metody klasy rodzicielskiej. To słowo kluczowe powinno być zawsze używane na samym początku w ciele konstruktora oraz na samym końcu - w ciele destruktora:

constructor TMyClass.Create;
begin
  inherited;
 
  { dalszy kod } 
end;

Użycie słowa kluczowego inherited bez jakichkolwiek parametrów powoduje wywołanie metody z klasy - rodzica - o tej samej nazwie. Możliwe jest jednak określenie parametrów metody:

inherited Foo(1, 'String');

Budowa klas powinna przedstawiać się podobnie do niżej przedstawionych:

type
  TMyClass = class
  public
    procedure Main;
    constructor Create; overload;
    constructor Create(Value : String); overload;
  end;
 
  TChildClass = class(TMyClass)
  public
    constructor Create;
  end;
 
{ ... }
 
constructor TChildClass.Create;
begin
  inherited Create('Foo');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy