Inherited

Adam Boduch

inherited - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe inherited odgrywa specjalną rolę w procesie polimorfizmu i jest związane z dziedziczeniem. Umożliwia wywołanie kodu z metody klasy rodzicielskiej. To słowo kluczowe powinno być zawsze używane na samym początku w ciele konstruktora oraz na samym końcu - w ciele destruktora:

constructor TMyClass.Create;
begin
 inherited;

 { dalszy kod } 
end;

Użycie słowa kluczowego inherited bez jakichkolwiek parametrów powoduje wywołanie metody z klasy - rodzica - o tej samej nazwie. Możliwe jest jednak określenie parametrów metody:

inherited Foo(1, 'String');

Budowa klas powinna przedstawiać się podobnie do niżej przedstawionych:

type
 TMyClass = class
 public
  procedure Main;
  constructor Create; overload;
  constructor Create(Value : String); overload;
 end;

 TChildClass = class(TMyClass)
 public
  constructor Create;
 end;

{ ... }

constructor TChildClass.Create;
begin
 inherited Create('Foo');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy