Zapis słowny liczby

Dryobates

Co tu dużo pisać. Oto kod zamieniający dowolną liczbę (np. 123456) na jej zapis słowny (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta piećdziesiąt sześć). Przydatne przy wypełnianiu przekazów pocztowych :P

function LiczbaSlownie(Liczba: Int64): string;

  function Slow(t: string): string;
  const
   {Nazwy grupy jedności}
   J: array ['1'..'9'] of string[20] =
     (' jeden', ' dwa', ' trzy', ' cztery', ' pięć', ' sześć', ' siedem', ' osiem', ' dziewięć');
     {Nazwy liczb z zakresu 10..19. Wyjątki w języku polskim}
   N: array [10..19] of string[20] =
     (' dziesięć', ' jedenaście', ' dwanaście', ' trzynaście', ' czternaście', ' piętnaście',
     ' szesnaście', ' siedemnaście', ' osiemnaście', ' dziewiętnaście');
   {Nazwy grupy dziesiątek}
   D: array ['0'..'9'] of string[20] = 
     ('', '', ' dwadzieścia', ' trzydzieści', ' czterdzieści', ' pięćdziesiąt', ' sześćdziesiąt',
     ' siedemdziesiąt', ' osiemdziesiąt', ' dziewięćdziesiąt');
   {Nazwy grupy setek}
   S: array ['0'..'9'] of string[20] = 
     ('', ' sto', ' dwieście', ' trzysta', ' czterysta', ' pięćset', ' sześćset', ' siedemset',
     ' osiemset', ' dziewięćset');
  begin
   Result := '';
   case t[2] of
     '1': Result := S[t[1]]+N[StrToInt(t[2]+t[3])];
     '0', '2'..'9': Result := S[t[1]]+D[t[2]]+J[t[3]];
   end;
  end;

const
  {Nazwy grup}
  G: array [0..7, 1..3] of string[20] =
   (('', '', ''),
   (' tysiąc', ' tysiące', ' tysięcy'),
   (' milion', ' miliony', ' milionów'),
   (' miliard', ' miliardy', ' miliardów'),
   (' bilion', ' biliony', ' bilionów'),
   (' biliard', ' biliardy', ' biliardów'),
   (' trylion', ' tryliony', ' trylionów'),
   (' tryliard', ' tryliardy', ' tryliardów')); //Tego to już raczej nie da się...

var
  sl, t1, t: string;
  i, k, dl: Byte;
begin
  t := IntToStr(Liczba);
  dl := Length(t);
  for i := 0 to (dl-1) div 3 do
   begin
   t1 := Copy(t, Length(t)-2, 3);
   Delete(t, Length(t)-2, 3);

   {Wyrównanie do 3 cyfr}
   for k := 1 to 3-Length(t1) do
     t1 := '0' + t1;

   {Jeżeli wszystkie 3 to 0 to nie ma po co dodawać nazwy grupy}
   if t1 = '000' then
    Continue;

   {Przypadek liczby pojedynczej}
   if (t1 = '001') then
     sl := Slow(t1) + G[i,1] + sl
     else
      {Liczby kończące się na 2, 3 lub 4 oprócz 12, 13 i 14. Ach ten język polski}
      if (t1[3] in ['2'..'4']) and (t1[2] <> '1') then
        sl := Slow(t1) + G[i,2] + sl
        else
         sl := Slow(t1) + G[i,3] + sl;
   end;
  Result := Trim(sl);
end;

9 komentarzy

A teraz może funkcję działającą na odwrót ktoś by napisał? xD

Nie wiem jak pozostali ale ja wyłapałem błąd. Powyższy algorytm jest fajny jednak kiepsko tłumaczy liczbę 100 (sto). Aby działał należy uzupełnić tablicę nazw grupy jedności o brakujące zero ... o tak:
{Nazwy grupy jedności}
J: array ['0'..'9'] of string[20] =
('',' jeden', ' dwa', ' trzy', ' cztery', ' pięć', ' sześć', ' siedem', ' osiem', ' dziewięć');

... a ha zera wogóle nie tłumaczy

pozdrawiam

do plikow wstawie swoje, niestety tylko do 100. :)

Hmmm, chcialem sie do czegos takiego zabrac, ale nie wiedzialem, od czego zacząc :)

Jak chodzi o te jedenaście, dwanaście... itp., to to wcale nie jest wyjątek w języku polskim... przyjrzyj się liczbom w języku angielskim, niemieckim, francuskim... Więcej nie znam... Do tego w języku polskim co jak co, ale liczby są dosyć proste... Dowiedz się jak się pisze np. 94 po francusku... Ogólnie w wolnym tłumaczeniu: cztery dwudziestki i dziewiętnaście... To jest dopiero język ;)

Świetne. Dzięki.
Ale na koniec wstawiłbym:
sl := Trim(sl);
Result := sl;
lub nawet
Result := Trim(sl);
a wcześniej wyciąłbym spacje z tysięcy, milionów itd. Chodzi o te spacje na końcu - są niepotrzebne, bo i tak jednostki zaczynają się od spacji.

Zbierałem się jakiś czas żeby takie cuś napisać a tu widzę że ktoś mnie ubiegł ;)

przydało by sie delete(sl,1,1) przed result := sl
bo np jak dam liczbaslownie 50 to wyjdzie " pięćdziesiąt"

Fajna funkcja - wreszcie ktoś ją napisał. Potem przetestuje czy działa ze wszystkimi liczbami! Pozdrawiam!