Zamiana liczby z systemu addywnego na system arabski

Dryobates

Prosta funcja konwertująca z systemu rzymskiego na arabski może wyglądać np. tak:

function RzNaAr(Liczba: string): Word; 
const 
 I = 1; 
 V = 5; 
 X = 10; 
 L = 50; 
 C = 100; 
 D = 500; 
 M = 1000; 
var 
 Najw, j, Cyfra, Suma: Word; 
begin 
 Suma := 0; 
 Najw := 0; 
 for j := Length(Liczba) downto 1 do 
 begin 
  case UpCase(Liczba[j]) of 
   'I': Cyfra := I; 
   'V': Cyfra := V; 
   'X': Cyfra := X; 
   'L': Cyfra := L; 
   'C': Cyfra := C; 
   'D': Cyfra := D; 
   'M': Cyfra := M; 
  end; 
  if Cyfra >= Najw then 
  begin 
   Najw := Cyfra; 
   Suma := Suma + Najw; 
  end 
  else 
   Suma := Suma - Cyfra; 
  end; 
 Result := Suma; 
end; 

Można ją troszkę przerobić, żeby była wygodniejsza w modyfikacji dla każdego systemu addywnego.

function AddNaAr(Liczba: string): Word;
type TCyfra = record
 Sym{bol}: Char;
 Wart{osc}: Word;
 end;
const
 Tab: array [0..6] of TCyfra = (
  (Sym:'I'; Wart: 1),
  (Sym:'V'; Wart: 5),
  (Sym:'X'; Wart: 10),
  (Sym:'L'; Wart: 50),
  (Sym:'C'; Wart: 100),
  (Sym:'D'; Wart: 500),
  (Sym:'M'; Wart: 1000)
  );
var
 Najw, i, j, Cyfra, Suma: Word;
begin
 Suma := 0;
 Najw := 0;
 for j := Length(Liczba) downto 1 do
 begin
  i := 0;
  while Tab[i].Sym <> UpCase(Liczba[j]) do
   Inc(i);
  Cyfra := Tab[i].Wart;
  if Cyfra >= Najw then
  begin
   Najw := Cyfra;
   Suma := Suma + Najw;
  end
  else
   Suma := Suma - Cyfra;
 end;
 Result := Suma;
end;

4 komentarzy

A te | to można zapisać. Niestety tego _ na górze to już nie...:-(

Do detoxa: mie wychodzi 1666 a nie 1888...

A skąd ty wziąłeś tą liczbę? Ograniczeniem tutaj jest liczba $FFFF czyli 65536 (Word ogranicza).
Ten rodzaj zapisu jest ograniczony względem oryginalnego zapisu rzymskiego. Rzymianie, aby oznaczyć wielokrotności dziesiątki stawiali kreski po obydwu stronach symbolu, aby określić liczbę 100 razy większą
|X| = 10*100 = 1000

oraz kreskę nad symbolem, aby określić mnożenie przez 1000:
_
X = 10000

Jednak trudno jest coś takiego zapisać.

Extra Dryobates, że dałeś tą funkcję do gotowców. Można by ją jeszcze poszerzyć, gdyz na razie to jest chyba do liczby 1888 (tak na oko mi się zdaje). Ale funkcja i tak fajna.