Wyszukiwanie binarne w pliku tekstowym

ŁF

art zainspirowany wątkiem http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=76743

chcemy sprawdzić, czy dane słowo znajduje się w pliku tekstowym zawierającym posortowane alfabetyczne słowa. założenie jest takie, że zależy nam na oszczędności pamięci, więc nie ładujemy całego pliku do pamięci (może mieć on kilkadziesiąt MB). aż się prosi o to, żeby wyszukiwać binarnie, ale jak tu zapewnić sobie swobodny dostęp do pliku? pliki tekstowe mają przecież dostęp sekwencyjny.
ale kto powiedział, że plik z tekstem trzeba otwierać jako plik tekstowy?

traktujemy taki plik jako plik amorficzny, celując poprzez seek() w jego dowolne miejsce, a linijkę z jakimś słowem odczytujemy jako pierwszy tekst w odczytanych danych znajdujący się pomiędzy znakami końca linii. w praktyce wymaga to odczytania trochę nadmiarowych danych (co najmniej 2*najdłuższe znajdujące się w pliku słowo + 4B na znaki końca linii).

funkcja zwracająca pierwsze słowo pod danym offsetem w pliku wygląda tak:

function getword : shortstring;
var
 buf     : array[1..512] of char;
 i,j,numread : integer;
begin
 blockread(f,buf,sizeof(buf),numread);

 for i := 1 to numread do
 if buf[i] = #10 then
 begin
  if sizeof(buf) - i < 250 then j := sizeof(buf) - i else j := 250;

  move(buf[i+1],result[1],j);
  result[0] := #255;
  result[0] := char(system.pos(#10,result)-1);
  break;
 end;
end;

przy czym f jest zdefiniowane wcześniej jako f : file; ponadto funkcja ta działa na danych oddzielonych znaczkami LF (format uniksowy), do CR LF (format windows) trzeba by ją nieznacznie poprawić. funkcja "przegapia" pierwsze i ostatnie słowo ze słownika - tu też trzeba by ją poprawić, ale już mi się nie chce.

i to w zasadzie wszystko - mając tą funkcję można zaimplementować binarne wyszukiwanie w pliku tekstowym.
funkcja findword sprawdza, czy w pliku ze słownikiem znajduje się podane słowo (małymi literami, bo funkcja jest case-sensitive).

function findword(n : shortstring) : boolean;
var
 f    : file;
 a,b,c,i : integer;
 s    : shortstring;

function getword : shortstring;
// tu wkleić wyżej podany kod

function ConvertISO1250(ch : char) : char; { z iso-8859-2 na Windows Latin-2 1250 }
begin
 case ch of
 #177 : ConvertISO1250 := 'ą';
 #182 : ConvertISO1250 := 'ś';
 #188 : ConvertISO1250 := 'ź';
 else ConvertISO1250 := ch;
 end;
end;

function compare(const s,n : shortstring) : integer;
var
 conv : string[255];
 i : integer;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 if s[i] < #128 then conv[i] := s[i] else conv[i] := ConvertISO1250(s[i]);
 conv[0] := s[0];
 result := AnsiCompareText(conv,n);
end;

begin
 assignfile(f,'slownik2.txt');
 reset(f,1);

 a := 0;
 b := filesize(f);

 while a <> b-1 do
 begin
  c := (a + b) shr 1;

  seek(f,c);
  s := getword;
  i := compare(s,n);

  if i > 0 then b := c else
  if i < 0 then a := c else
  break;
 end;

 closefile(f);
 result := i = 0;
end;

funkcja ConvertISO1250 dokonuje konwersji strony kodowej danych - po prostu w pliku, który miałem, dane miały kodowanie iso-8859-2. w sumie można wywalić całą funkcję compare zastępując ją AnsiCompareText.

2 komentarzy

sry, a co z duzymi literami w funkcji ConvertISO1250.. ?:>

słownik, na któryj ćwiczyłem, miał akurat same małe litery. poza tym nie to jest sednem kodu.