Szyfrowanie

Adam Boduch

Kodowanie wcale nie musi być tak trudne. Podstawą
programu kodującego musi być algorytm szyfrujący jakieś dane.
Zabezpieczone to musi być hasłem tak, aby szyfrowane słowo + hasło równało
się zakodowany tekst. Pierwsza metoda kodowania...

Metoda xorowania

Cóż, nazwa nie mówi wiele. W Pascalu ( w Turbo
Pascalu jak i w Delphi ) wykorzystana jest do tego procedura XOR. Oops,
sorki nie jest to procedura, ale operator! Operuje on na bitach. Możesz
więc zapisać tak:

Wynik := 20 xor 5;

Tak więc do zmiennej Wynik zapisaliśmy wynik xorowania
liczby 20 przez 5. Co to właściwie znaczy? Otóż systemy operują
systemem dwójkowym - same zera lub jedynki. W naszym przypadku liczba 20
może być liczbą, którą chcemy zaszyfrować, a cyfra 5 może być hasłem.
Tak jak powiedziałem system operuje na systemie zer i jedynek ( binarnym
). Możemy więc zapisać w postaci binarnej tak:

20 = 1110000
5 = 0001111

Xorowanie to zestawianie tych zer i jedynek. Jeżeli dwa
porównywane bity są takie same to rezultat będzie w postaci cyfry 0. [
jeżeli bit 1 = 0 oraz bit 2 = 0 to wynik będzie cyfrą 0 ). W przeciwnym
wypadku ( jeżeli dwa porównywane typy będą różne ) rezultatem będzie
cyfra 1.

Oto przykład zaszyfrowania ( xorowania ) liczby 20:

var
 X, Y, Z : Integer;
begin
 X := 20; // kodowana liczba
 Y := 5; // hasło
 Z := X xor Y;

Zmienna Z będzie zawierać liczbę 17. Żeby to teraz
rozszyfrować należy przestawić parametry.

var
 X, Y, Z : Integer;
begin
 Z := 17; // wynik - Z
 Y := 5; // hasło
 X := Z xor Y;  // <-- szukany parametr X

Zmienna X będzie zawierać liczbę 20. Trochę trudniej
ma się sprawa z wartościami w postaci zmiennych tekstowych. Tutaj bowiem
należy każdą literę przekształcić do postaci liczby, a następnie
zexorować.

 function Szyfruj(sString, Password : String) : String;
 var
  I : Integer;
  PassCount : Integer;
 begin
  PassCount := 0;
  Result := sString; // przypisz wartosc poczatkowa
  for I := 1 to Length(sString) do // wykonuj dla kazdej litery osobno
  begin
{
  Dla kazdego osobnego znaku zamieniaj na wartosc liczbowa, a nastepnie
  xoruj z kazda litera hasla - powstaje wowczas unikalna kombinacja.
}
   Result[i] := Chr(Ord(sString[i]) xor Ord(Password[PassCount]));
   Inc(PassCount);  // wieksz licznik - kolejne slowo hasla
   { Jezeli licznik przekroczy dlugosc hasla - wyzeruj }
   if PassCount > Length(Password) then PassCount := 0; 
  end;
 end;

Tak jak mówiłem z tekstem jest trochę trudniej. W tym
wypadku pętla każdy znak tekstu porównuje ze znakiem hasła.

Metoda odejmowania

To o wiele prostsza metoda - polega na odejmowaniu od
liczby 255 numeru znaku. Liczba 255 to największa liczba jaką może
przyjąć jeden bajt. Mówiąc inaczej każdy znak ma swój numer
ASCII.

( numery wszystkich klawiszy możesz poznać ściągając choćby malutki
programik ASCII ).

Możesz np. oprogramować zdarzenie OnKeyPress, które
występuje po naciśnięciu klawisza. Oto procedura:

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 ShowMessage(
 Format('Zakodowany znak: %s to %d', [Key, 255 - Ord(Key)]));
end;

Istnieje jeszcze jedna metoda ( najbardziej czasochłonna ) polegająca
na oprogramowaniu każdego znaku. Znaczy to, że my opisujemy jakim
znakiem ma program zastąpić określony znak tekstu.

2 komentarzy

Nie wiem ale mi działa kod podany przez Autora, z jedynkami wiadomość po rozszyfrowaniu jest urwana :/
Dla dlugich wiadomosci i hasel kompletnie sie wysypuje. Myślę że jest to spowodowane tym że do pliku INI zapisuje mi sie znak nowej linii i wartosc poddana deszyfrowaniu jest juz inna.

Wszystko fajnie, tylko trzeba zmienić:
PassCount := 1;
oraz
if PassCount > Length(Password) then PassCount := 1;

bo string w zerowym elemencie trzyma długość