StringCase

woolfik

Czy czasami potrzebowaliście użyć funkcji case do string'ów? Ja ostatnio miałem do wyboru napisać kilkanaście if'ów lub funkcję Case dla string'ów. Udało się, poniżej gotowy kod:

function StringCase(aWybor: String; lista: TStringList): Integer;
var
 I: integer;
begin
 Result := -1;
 for I := 0 to Length(lista) - 1 do
  if CompareText(aWybor, lista[i]) = 0 then
   begin
    Result := I;
    Break;
   end;
end;

Sposób użycia:

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
 sList: TStringList;
begin
 sList := TStringList.Create;

 try
  sList.LoadFromFile('nazwa_pliku');

  case StringCase(edtNazwa.text,sList) of
   0: ShowMessage('Cos tam 1') ;
   1: ShowMessage('Cos tam 2') ;
   2: ShowMessage('Cos tam 3') ;
  end;
 finally
  sList.Free;
 end;
end;

3 komentarzy

Tam ma byc if CompareText(wybor, lista[i]) = 0 then niestety cos sie posypalo na CompareText

Zamiast CompareText można użyć SameText lub SameStr; Zwracają wartość logiczną, ta pierwsza nie rozróżnia wielkości znaków, druga tak;

Najlepiej to pobrać FPC/Lazarusa; tam już się postarali o string case :)