Flash Point

Demonical Monk

Tu kilka słów wyjaśnienia: program ma za zadanie spowodować migotanie wszystkich diod na klawiaturze. Dokonujemy tego w ten sposób:

 Randomize;
 if Random(3) = 0 then 
   begin
     keybd_event(VK_NUMLOCK, 0, 0, 0);
     keybd_event(VK_NUMLOCK, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
   end;
 if Random(3) = 0 then 
   begin
     keybd_event(VK_CAPITAL, 0, 0, 0);
     keybd_event(VK_CAPITAL, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
   end;
 if Random(3) = 0 then 
   begin
     keybd_event (VK_SCROLL, 0, 0, 0);
     keybd_event (VK_SCROLL, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
   end;

Pierwszy parametr procedury keybd_event to kod klawisza. Zamiast podanych można też użyć innych, np. VK_F2, VK_INSERT, itd.

Autor: fatalbomb

0 komentarzy