FreeAndNil

moRs
FreeAndNil
Moduł: SysUtils
```delphi procedure FreeAndNil(var Obj: Type); ``` Procedura FreeAndNil niszczy (zwalnia) dowolny obiekt określony parametrem Obj, następnie przypisuje parametrowi Obj wartość nil. Używaj FreeAndNil jeśli chcesz mieć pewność, że zmienne obiektowe zawsze będą wskazywać na nil po zniszczeniu obiektu na który wskazywały.

Parametr Obj musi być obiektem dziedziczącym z klasy TObject.

Przykład:

var
  X: TJakasKlasa;

begin

  // tworzymy obiekt X
  X := TJakasKlasa.Create;

  { 
    pracujemy na obiekcie
  }

  FreeAndNil(X);
  // obiekt X został zniszczony, zaś X = nil

end.

Zobacz też:

0 komentarzy