FormatCurr

Adam Boduch
FormatCurr
Moduł: SysUtils
```delphi function FormatCurr(const Format: string; Value: Currency): string; overload; function FormatCurr(const Format: string; Value: Currency; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] umożliwia formatowanie liczby zmiennoprzecinkowej typu [[Delphi/Currency]]. Format konwersji lizcby określony jest w parametrze Format, natomiast sama liczba - w parametrze Value.

Podstawowymi symbolami formatowania liczby są znak # oraz cyfra 0. W procesie formatowania, cyfra 0 zostanie zastąpiona przez liczbę z parametru Value lub cyfrę 0 (patrz przykład); natomiast # oznacza opcjonalną liczbę. Spójrz na przykład:

Bar := 1024.1125;

{ wyświetla 1024 } 
Writeln(FormatCurr('0', Bar));
{ wyświetla 1024 }
Writeln(FormatCurr('#', Bar));

{ wyświetla 1024 } 
Writeln(FormatCurr('#####', Bar));
{ wyświetla 01024 } 
Writeln(FormatCurr('00000', Bar));

W formatowaniu można używać symboli . oraz , które określają miejsce dziesiętne:

{ wyświetla 1,204 } 
Writeln(FormatCurr(',0', Bar));
{ wyświetla 1024.1 } 
Writeln(FormatCurr('.0', Bar));
{ wyświetla 1024.1125 } 
Writeln(FormatCurr('.00000', Bar));
{ wyświetla 1024.11250 } 
Writeln(FormatCurr('.#####', Bar));

Formatowany łańcuch może również zawierać symbole ; oraz E+ i E-

Formatowanie1234 -12340.50
01234-123410
0.001234.00-1234.000.500.00
#.##1234-1234.5
#,##0.001,234.00-1,234.000.500.00
#,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00(1,234.00)0.500.00
#,##0.00;;Zero1,234.00-1,234.000.50Zero
0.000E+001.234E+03-1.234E+035.000E-010.000E+00
#.###E-01.234E3-1.234E35E-10E0

Zobacz też:

0 komentarzy