FileIsReadOnly

Adam Boduch
FileIsReadOnly
Moduł: SysUtils
function FileIsReadOnly(const FileName: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy plik określony w parametrze FileName posiada prawa do zapisu czy też nie. Funkcja zwróci True jeżeli plik jest jedynie do odczytu - False w przeciwnym wypadku:

Writeln(FileIsReadOnly('C:\foo.txt')); 

Zobacz też:

0 komentarzy