Co zrobić, aby każdą linię RichEdita zapisać w osobnej zmiennej

Adam Boduch

Może nie do osobnej zmiennej, ale do tablicy:

var
Lines : array of String;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
I : Integer;
begin
SetLength(Lines, RichEdit1.Lines.Count);
for I := Low(Lines) to High(Lines) do
Lines[i] := RichEdit1.Lines.Strings[i];
end;

Wykorzystana tu została tablica dynamiczna, która przybiera rozmiar, który jest ilością linii w RichEdit.

1 komentarz

Tytuł nijak ma się do treści. Lines to JEDNA zmienna. A miało być kilka :P
Powinno być: "Co zrobić, aby każdą linię RichEdit'a zapisać do tablicy dynamicznej."