Delphi » FAQ » Tekst

Jak pobrac tekst z różnych paneli w TStatusBar

mr.hex

W sumie ta wskazówka jest na torry.net jedna troche się trzeba natrudzić żeby zaczęła ona poprawnie działać.

Najpierw zajrzyjmy do katalogu ..\Delphi\Demos\IpcDemos. Znajdzuje się tam plik "IPCThrd.pas" który trzeba skompilować (czyli Component->Instal Component)

Następnie trzeba ściągnąć z torry.net plik "uProcessMemMgr.pas" i równierz go skompilować tak jak powyższy. SCIAGNIJ

Jezeli wszystko poszlo dobrze to do uses dodajemy :

CommCtrl, uProcessMemMgr

Teraz przejdziemy do kodu :

do sekcji private wrzuć :

function GetStatusBarText(hStatusBarHandle: HWND; PanelNumber: Integer): string;

Uzupełnił funkcje:

var
 PMM: TProcessMemMgr;
 NumberOfPanels, Len: Integer;
 PrcBuf: PChar;
 PartText: string;
begin
 if hStatusBarHandle = 0 then Exit;
 PMM := CreateProcessMemMgrForWnd(hStatusBarHandle);
 try
  NumberOfPanels := SendMessage(hStatusBarHandle, SB_GETPARTS, 0, 0); 
  if PanelNumber < NumberOfPanels then
  begin 
   Len := LOWORD(SendMessage(hStatusBarHandle, SB_GETTEXTLENGTH, PanelNumber, 0)); 
   if Len > 0 then
   begin 
    PrcBuf := PMM.AllocMem(Len + 1); 
    SendMessage(hStatusBarHandle, SB_GETTEXT, PanelNumber, Longint(PrcBuf)); 
    Result := PMM.ReadStr(PrcBuf); 
    PMM.FreeMem(PrcBuf); 
   end 
   else
   begin
    Result := ''; 
   end; 
  end;
 finally
  PMM.Free; 
 end;
end;

I wrzuc do np. OnClick w TButton :

var
 hWindow, hStatusBarHandle: HWND;
begin
 hWindow := FindWindow('DC++', nil); // Pobranie uchwytu okna tu DC++
 hStatusBarHandle := FindWindowEx(hWindow, 0, 'msctls_statusbar32', nil); // pobranie uchwytu TStatusBar
 label1.Caption := GetStatusBarText(hStatusBarHandle, 2); // pokazuje tekst danego panelu, liczba 2 oznacza numer panelu
end;

0 komentarzy