Jak wykryć połączenie z netem

Adam Boduch
uses
 WinInet;

function IsConnectedWithInternet(): Boolean;
var
 Flags: DWORD;
begin
 Flags := INTERNET_CONNECTION_MODEM or
      INTERNET_CONNECTION_LAN or
      INTERNET_CONNECTION_PROXY or
      INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY;

 Result := InternetGetConnectedState(@Flags, 0); // sprawdz polaczenie.
end;

2 komentarzy

a mi działa
winXP pro, neo+... co jeszcze ma na to wpływ?

Niestety nie działa :(
przynajmniej na XP :/