Jak wykryć połączenie z netem

Adam Boduch
uses
  WinInet;
 
function IsConnectedWithInternet(): Boolean;
var
  Flags: DWORD;
begin
  Flags := INTERNET_CONNECTION_MODEM or
           INTERNET_CONNECTION_LAN or
           INTERNET_CONNECTION_PROXY or
           INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY;
 
  Result := InternetGetConnectedState(@Flags, 0);  // sprawdz polaczenie.
end;

2 komentarzy

a mi działa
winXP pro, neo+... co jeszcze ma na to wpływ?

Niestety nie działa :(
przynajmniej na XP :/