Delphi » FAQ

Przywracanie i minimalizowanie wszystkich okien

mnbvcX

Automatyzacja ręcznej metody minimalizacji lub przywracania wszystkich okien: pasek zadań > pokaż Pulpit / pokaż otwarte okna.

Dodajemy do uses ComObj i piszemy procedurę:

procedure HideAndRestore;
var Shell: Variant;
begin
  Shell := CreateOleObject('Shell.Application'); //tworzymy obiekt Shell.Application
  Shell.MinimizeAll; //minimalizacja wszystkich okien
  Shell.UndoMinimizeAll; //przywracanie wszystkich okien
end;
FAQ

2 komentarzy

a to to chyba da się też komunikatem jakimś zrobić ?

jeżeli istnieje, znasz jego nazwę i wiesz, gdzie go przesłać to da się ;)