Delphi FAQ

Modyfikacja programu Internet Explorer i nie tylko

jas_dream
  • Jak dodać bitmapę do paska narzędziowego programu Internet Explorer?
Procedure iexploer(sciezka: string);
Var
Reg : TRegistry;
Begin
Reg := TRegistry.CReate;
try
 With Reg Do
  Begin
   RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
   OPenKey('Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar',True);
   WriteString('BackBitmap',sciezka);
  end
  Finally
 Reg.CloseKey;
 Reg.Free;
End;
end;
 
//iexploer(sciezka do pliku .bmp );
// np. 'c:\WINDOWS\Na rybkach.bmp'

(W I.E. w pasku narzędzi zmienić można tapetę - standardowo nie ma ustawionej żadnej)

  • Zmiana tekstu w IE obok adresu strony (pasek tytułowy)
Procedure iexploer(tekst: string);
Var
Reg : TRegistry;
Begin
Reg := TRegistry.CReate;
try
 With Reg Do
  Begin
   RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
   OPenKey('Software\Microsoft\Internet Explorer\Main',True);
   WriteString('Window Title',tekst);
  end
  Finally
 Reg.CloseKey;
 Reg.Free;
End;
end;
 
//iexploer('Neostrada wita Cie w Internecie');
  • Dodanie przycisku do paska narzędziowego w Internet Exploer oraz do menu I.E. (NARZĘDZIA)
Procedure CreateExplorerButton(Path, name, ico1, ico2: String);
// w IE wida ico1, po najechaniu kursorem wówczas widac ico2
 
Const Tagit = '\{10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736}\';
Var
Merge, Pathe, Path1: String;
Reg : TRegistry;
Begin
Reg := TRegistry.CReate;
try
 With Reg Do
  Begin
   RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
   Path1 := 'Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions';
   Merge := Path1 + Tagit;
   OPenKey(Merge,True);
   WriteString('ButtonText',name);
   WriteString('MenuText',name);
   WriteString('MenuStatusBar','Run Script');
   WriteString('ClSid','{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}');
   WriteString('Default Visible','Yes');
   WriteString('Exec',Path);
   WriteString('HotIcon',ico2);
   WriteString('Icon',ico1);
  end
  Finally
 Reg.CloseKey;
 Reg.Free;
End;
end;
 
//CreateExplorerButton('C:\wordex.exe','Wordex','C:\1.ico','C:\2.ico');
//CreateExplorerButton(sciezka_programu,nazwa,sciezka_icony1,sciezka_icony2);
  • Dodanie programu, uruchamianego z menu Start > Uruchom
Procedure iexploer(path: string);
Var
Reg : TRegistry;
Begin
Reg := TRegistry.CReate;
try
 With Reg Do
  Begin
 
   RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
   OPenKey('SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\'+ExtractFileName(path),True);
   WriteString('',path);
   WriteString('Path',ExtractFileDir(path));
  end
  Finally
 Reg.CloseKey;
 Reg.Free;
End;
end;
 
//iexploer('C:\program.exe');
FAQ

8 komentarzy

A wie ktoś jak zrobić żeby po uruchomieniu iexplorer.exe pokazał się komunikat: "Internet Explorer to bardzo głupi program" :D

ale to już wszystko było w faqu - po prostu zebrałeś to w jednym miejscu ?

jas_dream : dawaj, dawaj :D

dawaj co masz :) może komuś sie przyda

mam wiele przykładów tylko nie wiem, które najbardziej są przydatne

tylko jakoś mało tego :D

popraw tytuł, bo nic nie mówi; poza tym jes ok