Delphi FAQ

Jak wyliczać sumę kontrolną CRC-16

Twardy

CRC-16 jest mniej popularne, ze względu na zakres liczby reprezentującej sumę kontrolną. Dlatego ten rodzaj sumy kontrolnej jest pewny na 99,99% (pewne informacje). Mimo to chciałbym pokazać jak się to wykonuje. A wykonuje się to podobnie jak CRC-32, z tym, że nie ma etapu 1 i 3. Należy jedynie na początku liczbę reprezentatywną wyzerować i postąpić jak w etapie 2.
Tablica CRC-16 wygląda tak:

CONST CRCTAB : ARRAY[0..255] OF WORD = (
    $0000,  $1021,  $2042,  $3063,  $4084,  $50A5,  $60C6,  $70E7,
    $8108,  $9129,  $A14A,  $B16B,  $C18C,  $D1AD,  $E1CE,  $F1EF,
    $1231,  $0210,  $3273,  $2252,  $52B5,  $4294,  $72F7,  $62D6,
    $9339,  $8318,  $B37B,  $A35A,  $D3BD,  $C39C,  $F3FF,  $E3DE,
    $2462,  $3443,  $0420,  $1401,  $64E6,  $74C7,  $44A4,  $5485,
    $A56A,  $B54B,  $8528,  $9509,  $E5EE,  $F5CF,  $C5AC,  $D58D,
    $3653,  $2672,  $1611,  $0630,  $76D7,  $66F6,  $5695,  $46B4,
    $B75B,  $A77A,  $9719,  $8738,  $F7DF,  $E7FE,  $D79D,  $C7BC,
    $48C4,  $58E5,  $6886,  $78A7,  $0840,  $1861,  $2802,  $3823,
    $C9CC,  $D9ED,  $E98E,  $F9AF,  $8948,  $9969,  $A90A,  $B92B,
    $5AF5,  $4AD4,  $7AB7,  $6A96,  $1A71,  $0A50,  $3A33,  $2A12,
    $DBFD,  $CBDC,  $FBBF,  $EB9E,  $9B79,  $8B58,  $BB3B,  $AB1A,
    $6CA6,  $7C87,  $4CE4,  $5CC5,  $2C22,  $3C03,  $0C60,  $1C41,
    $EDAE,  $FD8F,  $CDEC,  $DDCD,  $AD2A,  $BD0B,  $8D68,  $9D49,
    $7E97,  $6EB6,  $5ED5,  $4EF4,  $3E13,  $2E32,  $1E51,  $0E70,
    $FF9F,  $EFBE,  $DFDD,  $CFFC,  $BF1B,  $AF3A,  $9F59,  $8F78,
    $9188,  $81A9,  $B1CA,  $A1EB,  $D10C,  $C12D,  $F14E,  $E16F,
    $1080,  $00A1,  $30C2,  $20E3,  $5004,  $4025,  $7046,  $6067,
    $83B9,  $9398,  $A3FB,  $B3DA,  $C33D,  $D31C,  $E37F,  $F35E,
    $02B1,  $1290,  $22F3,  $32D2,  $4235,  $5214,  $6277,  $7256,
    $B5EA,  $A5CB,  $95A8,  $8589,  $F56E,  $E54F,  $D52C,  $C50D,
    $34E2,  $24C3,  $14A0,  $0481,  $7466,  $6447,  $5424,  $4405,
    $A7DB,  $B7FA,  $8799,  $97B8,  $E75F,  $F77E,  $C71D,  $D73C,
    $26D3,  $36F2,  $0691,  $16B0,  $6657,  $7676,  $4615,  $5634,
    $D94C,  $C96D,  $F90E,  $E92F,  $99C8,  $89E9,  $B98A,  $A9AB,
    $5844,  $4865,  $7806,  $6827,  $18C0,  $08E1,  $3882,  $28A3,
    $CB7D,  $DB5C,  $EB3F,  $FB1E,  $8BF9,  $9BD8,  $ABBB,  $BB9A,
    $4A75,  $5A54,  $6A37,  $7A16,  $0AF1,  $1AD0,  $2AB3,  $3A92,
    $FD2E,  $ED0F,  $DD6C,  $CD4D,  $BDAA,  $AD8B,  $9DE8,  $8DC9,
    $7C26,  $6C07,  $5C64,  $4C45,  $3CA2,  $2C83,  $1CE0,  $0CC1,
    $EF1F,  $FF3E,  $CF5D,  $DF7C,  $AF9B,  $BFBA,  $8FD9,  $9FF8,
    $6E17,  $7E36,  $4E55,  $5E74,  $2E93,  $3EB2,  $0ED1,  $1EF0);

Zaś funkcja wykonująca etap2 musi wyglądać tak:

FUNCTION UPDCRC(CP: BYTE; CRC: WORD): WORD;
BEGIN { UPDCRC }
  UPDCRC := CRCTAB[((CRC SHR 8) AND 255)] XOR (CRC SHL 8) XOR CP
END;
FAQ

2 komentarzy

Sprobuj tak:
UPDCRC := CRCTAB[((CRC XOR CP) AND 255)] XOR (CRC SHR 8)

coś źle liczy to CRC
porównywałem z wynikami HexWorkShop

problem tkwi chyba w tablicy, skąd ją wziąłeś ?