Delphi » FAQ

Jak wykonać jakąś operacje o danej godzinie

Adam Boduch

W tym celu musisz skorzystać z komponentu TTimer. Będzie on co sekunde sprawdzał, która jest godzina. Jeżeli będzie to np. 09.30 to wykona jakąś operacje.

procedure TForm1.TimerTimer(Sender: TObject);
var
 Present: TDateTime;
 Hour, Min, Sek, MSec: Word;
begin
 Present := Now;
 DecodeTime(Present, Hour, Min, Sek, MSec);
 if (Hour = 09) and (Min = 31) and (Sek = 0) then
  ShowMessage('Jest godz: 9.30'); { <- Uruchomi sie o godz. 9.31 }
end;
FAQ

1 komentarz

mozna tez (chyba mniej pozera CPU ale nie sprawdzalem :> )

 1. pobrac aktualna godzine..
 2. obliczys ilosc milisekund do oczekiwanej godziny..
 3. ustawis czas dla TTimier'a i wlaczyc go.. :)
 4. w OnTimer TTimer'a dodac to co ma sie stac :)

w sumie proste.. sam z tego kozystam.. i chyba bardziej uniwersalne :P