Delphi » FAQ

Jak w ListBoxie nadawać różne tło itemom.

Szymek

1) Położyć na formę TListBox'a.
2) Ustawić Style na lbOwnerDrawFixed
3) Przypisać do zdarzenia kodzik:

  if Index=5 then ListBox1.Canvas.Brush.Color:=clRed
  else if Index=7 then ListBox1.Canvas.Brush.Color:=clGreen;
  ListBox1.Canvas.FillRect(Rect);
  ListBox1.Canvas.TextOut(Rect.Left+1,Rect.Top+1,ListBox1.Items.Strings[Index]);

Ten kod sprawy że item o indeksie 5 będzie miał tło czerwone, a o indeksie 7 zielony.

FAQ

1 komentarz

Je... to się przyda.. robie WeeramP-a, i niiweidziałem jak zaznaczyć w PlayLiście element odtwarzany innym kolorem, i zaznaczony innym kolorem... to się NA PEWNO przyda ;)