Delphi » FAQ

Jak usunąć plik do kosza

Adam Boduch

Przede wszystkim do listy uses musisz dodać słowo ShellAPI. Teraz w procedurze:

var R:TSHFileOpStruct;
begin
ZeroMemory(@R, sizeof(R));
with R do
  begin
  Wnd:=Handle;
  wFunc := FO_DELETE;
  pFrom:='c:\plik.txt';
  fFlags := FOF_ALLOWUNDO or FOF_NOCONFIRMATION;
  end;
SHFileOperation(R);
end;
FAQ

0 komentarzy