Delphi FAQ

Jak uruchomić wygaszacz ekranu

Adam Boduch
program RunScr;
 
uses
  Forms, Windows, Messages;
 
{$R *.res}
 
begin
  Application.Initialize;
  Application.Run;
  SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_SCREENSAVE, 0);
end.
FAQ

2 komentarzy

wszystko pieknie dzila,

p.s pod Xp nieweim jak pod innymi

Nie dziala... :|