Delphi » FAQ

Jak skopiować plik, aby jego postęp był pokazywany na ProgressBar

Adam Boduch

Można skorzystać z poniższego kodu:

procedure TMain.CopyClick(Sender: TObject);
const
 SrcPath = 'C:flash.rar';
 DstPath = 'C:flash-kopia.rar';
var
 Src, Dst : File;
 FSize : Integer;
 RealSize : Integer;
 Buffer: array[0..1024] of char;
 TotalSize : Integer;
begin
 TotalSize := 0;
 AssignFile(Src, SrcPath);
 try
  Reset(Src, 1); // otwieramy plik źródłowy
  AssignFile(Dst, DstPath);
  try
   ReWrite(Dst, 1); // tworzymy nowy plik
   FSize := FileSize(Src); // określamy rozmiar pliku źródłowego
   Progress.Max := FSize;
   { pętla odczytuje określone porcje danych a następnie te porcje
    zapisuje do nowego pliku }
   repeat
   // odczytaj 1 kB danych
    BlockRead(Src, Buffer, SizeOf(Buffer), RealSize);

    if RealSize > 0 then // jeżeli odczytany rozmiar jest większy od zera...
    begin
    { dodaj do zmiennej TotalSize }
     TotalSize := TotalSize + RealSize;
    { zapisz odczytaną porcję danych do pliku przeznaczenia }
     BlockWrite(Dst, Buffer, RealSize);
     Progress.Position := TotalSize;
    end;
   until RealSize = 0;
  finally
   CloseFile(Dst);
  end;
 finally
  CloseFile(Src);
 end;
end;
 

FAQ

3 komentarzy

A chcac uzyskać taki efekt ale podczas kopiowania plikow z zasobow na hdd to co musze zrobić ??

Exar Kun napisał :-)
mi nie dziala blad wyskakuje przy linii
Progress.Max := FSize;
co robic?

Wrzuć na formę progrssbar, zmień jego nazwę na progress i daj ten kod np. w onclick button :

const
 SrcPath = 'D:innesuperbeleg.gif';
 DstPath = 'D:kupa.gif';
var
 Src, Dst : File;
 FSize : Integer; 
 RealSize : Integer;
 Buffer: array[0..1024] of char; 
 TotalSize : Integer;
begin 
 TotalSize := 0;
 AssignFile(Src, SrcPath); 
 try
 Reset(Src, 1); // otwieramy plik źródłowy
 AssignFile(Dst, DstPath); 
 try
  ReWrite(Dst, 1); // tworzymy nowy plik
  FSize := FileSize(Src); // określamy rozmiar pliku źródłowego
  Progress.Maxvalue := FSize;
  { pętla odczytuje określone porcje danych a następnie te porcje 
  zapisuje do nowego pliku } 
  repeat
  // odczytaj 1 kB danych 
  BlockRead(Src, Buffer, SizeOf(Buffer), RealSize); 

  if RealSize > 0 then // jeżeli odczytany rozmiar jest większy od zera...
  begin 
  { dodaj do zmiennej TotalSize }
   TotalSize := TotalSize + RealSize;
  { zapisz odczytaną porcję danych do pliku przeznaczenia }
   BlockWrite(Dst, Buffer, RealSize);
   Progress.Progress := TotalSize; 
  end;
  until RealSize = 0; 
 finally
  CloseFile(Dst); 
 end;
 finally
 CloseFile(Src);
 end;
end;


mi nie dziala blad wyskakuje przy linii

Progress.Max := FSize;

co robic?