Delphi » FAQ
FAQ

1 komentarz

może ktoś wie, jak przy pomocy jednego przycisku wykonać procedurę, która przypisana jest do zdarzenia OnClick innego przycisku