Delphi » FAQ

Jak przechwycić uruchamianie wygaszacza ekranu

Adam Boduch

W sekcji "private" umieść taką linię kodu:

procedure WMSYSCommand(var M: TMessage); message WM_SYSCOMMAND;

W sekcji "Implementation" natomiast:

procedure TForm1.WMSYSCommand(var M: TMessage);
begin
  if M.WParam <> SC_SCREENSAVE then inherited
  else ShowMessage('Uruchamianie wygaszacza...');

  M.Result := 0;
end;
FAQ

0 komentarzy