Delphi » FAQ

Jak dynamicznie załadować funkcję z biblioteki DLL

|PtaH|

W celu dynamicznego załadowania funkcji z biblioteki DLL należy skorzystać z poniższego kodu:

type
 TfncCnx = function (s : string) : THandle;

var
 cnx : TfncCnx;
begin
 { load the DLL and get the function's address }
 h := LoadLibrary('myDll');
 if h = 0 then
 begin
  ShowMessage ('DLL not available');
 end
 else
 begin
  @cnx := GetProcAddress(h, 'myProc');
  if @cnx = nil then 
  begin
   { function not found.. misspelled? }
   ShowMessage ('blub');
  end
  else
  begin
   { call the function as usually }
   x := cnx('alpha');
  end;
  { unload the DLL }
  FreeLibrary(h);
 end;
end;

Źródło: http://www.delphifaq.com/fq/q2035.shtml

Zobacz też:

FAQ

6 komentarzy

Skoro znalazłeś to w tak znanym i dużym FAQ'u to po co zamieściłeś to tutaj?

A nuż ktuś nie bedzie musiał szukać, ja wole 4p od innych! I chciałbym aby tu najlepiej było wszystko!

Owszem ale tam jest pokazana procedura a ja nie zamierzam z funkcji tworzyc procedur i wartosci przekazuwac przez referencje. Ten sposób mi się spodobał! :)

Przeciez funkcja to procedura z ostatnim parametrem - referencja do wyniku. Tylko po prostu to sie inaczej zapisuje, po wiecej info odsylam do helpa.

Ten tekst to jest jak odkrycie pętli repeat - until :)