Delphi FAQ

Jak dynamicznie załadować funkcję z biblioteki DLL

|PtaH|

W celu dynamicznego załadowania funkcji z biblioteki DLL należy skorzystać z poniższego kodu:

type
  TfncCnx = function (s : string) : THandle;
 
var
  cnx : TfncCnx;
begin
  { load the DLL and get the function's address }
  h := LoadLibrary('myDll');
  if h = 0 then
  begin
    ShowMessage ('DLL not available');
  end
  else
  begin
    @cnx := GetProcAddress(h, 'myProc');
    if @cnx = nil then 
    begin
      { function not found.. misspelled? }
      ShowMessage ('blub');
    end
    else
    begin
      { call the function as usually }
      x := cnx('alpha');
    end;
    { unload the DLL }
    FreeLibrary(h);
  end;
end;

Źródło: http://www.delphifaq.com/fq/q2035.shtml

Zobacz też:

FAQ

6 komentarzy

Ten tekst to jest jak odkrycie pętli repeat - until :)

Przeciez funkcja to procedura z ostatnim parametrem - referencja do wyniku. Tylko po prostu to sie inaczej zapisuje, po wiecej info odsylam do helpa.

Owszem ale tam jest pokazana procedura a ja nie zamierzam z funkcji tworzyc procedur i wartosci przekazuwac przez referencje. Ten sposób mi się spodobał! :)

A nuż ktuś nie bedzie musiał szukać, ja wole 4p od innych! I chciałbym aby tu najlepiej było wszystko!

Skoro znalazłeś to w tak znanym i dużym FAQ'u to po co zamieściłeś to tutaj?