Delphi » FAQ
FAQ

2 komentarzy

Można jeszcze dodać coś do już istnejącego tekstu za pomocą Insert
np. Insert('tekst który chcemy wstawić',NrLinii, PozycjaOdKtórejZaczynamyWstawiaćTekst);

uses classes;
var List:TStringList
begin
List:=TStringList.Create;
List.LoadFromFile(\'c:\temp\file.txt\')
List.Add(\'To zajac poziomka\');
List.Add(\'A to mis uszatek\');
List.SaveToFile(\'\'c:\temp\file.txt\');
List.Free;
end;

O tyle dobrze ze program sie nie wysypuje gdy nie ma pliku *.txt
Poza tym TStringList ma wiele ciekawych funkcji ulatwiajacych prace .....
Z powazaniem
Kromp12