Delphi » FAQ

Drag and drop w TreeView

chmolu

Ustawiamy właściwość TreeView dragMode na dmAutomatic.

Następnie:

procedure TForm1.TreeView1DragOver(Sender, Source: TObject;
       X, Y: Integer; State: TDragState; var Accept: Boolean);
var
 TargetNode, SourceNode: TTreeNode;
begin
 TargetNode := TreeView1.GetNodeAt (X, Y);
  if (Source = Sender) and (TargetNode <> nil) then
  begin
    Accept := True;
   SourceNode := TreeView1.Selected;

   while (TargetNode.Parent <> nil) and (TargetNode <> SourceNode) do
      TargetNode := TargetNode.Parent;

  if TargetNode = SourceNode then
   Accept := False;
  end
  else
   Accept := False;
end;

procedure TForm1.TreeView1DragDrop(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer);
var
 TargetNode, SourceNode: TTreeNode;
begin
 TargetNode := TreeView1.GetNodeAt (X, Y);
  if TargetNode <> nil then
  begin
    SourceNode := TreeView1.Selected;
    SourceNode.MoveTo (TargetNode, naAddChildFirst);
    TargetNode.Expand (False);
    TreeView1.Selected := TargetNode;
  end;
end;
FAQ

3 komentarzy

Robię właśnie drag \'n\' drop w TreeView. Mam jednak problem. Drzewo nie mieści mi się w widocznym obszarze. Jak zrobić, by podczas przeciągania gałęzi, przy dojechaniu do górnej lub dolnej krawędzi widocznego obszaru, zawartość przesuwała się tak, aby można było dotrzeć do gałęzi docelowej ?

ustaw 2 komponenty niewidoczne na koncówkach TreeView np.: Timage i zaprogramój odpowiednio zdarzenie "OnMouseMove" dla nich.............kombinatoryka...hehehe...

mozna tez inaczej, w OnDragOver komponentu nad ktorym przeciagasz masz wspolrzedne X i Y no i jak sa one blisko ktorejs krawedzi to mozesz przesunac ten komponent w odpowiednia strone tak zeby pokazalo sie to co Cie interesuje