EndOfAYear

Adam Boduch
EndOfAYear
Moduł: DateUtils
```delphi function EndOfAYear(const AYear): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość [[Delphi/TDateTime]] która reprezentuje ostatnią milisekundę w roku. Innymi słowy funkcja zwraca ostatni moment danego roku, określonego w parametrze AYear:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  A : TDateTime;
begin
  A := EndOfAYear(2006);
  Writeln(DateTimeToStr(A));

  Readln;
end.

Taki program wyświetli na ekranie konsoli: 2006-12-31 23:59:59. Oczywiście możliwe jest wyświetlenie dokładniejszej wartości (co do milisekundy).

Zobacz też:

0 komentarzy