EndOfAWeek

Adam Boduch
EndOfAWeek
Moduł: DateUtils
```delphi function EndOfAWeek(const AYear, AWeekOfYear: Word; const ADayOfWeek: Word = 7): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość [[Delphi/TDateTime]] która reprezentuje ostatnią milisekundę w danym tygodniu. Innymi słowy funkcja zwraca ostatni moment danego tygodnia, określonego w parametrze AWeekOfYear. Oprocz tego należy określić parametr AYear, który oznacza rok.

Przykład:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  A : TDateTime;
begin
  A := EndOfAWeek(2006, 50);
  Writeln(DateTimeToStr(A));

  Readln;
end.

W tym przykładzie, na konsoli wyświetlone zostanie: 2006-12-17 23:59:59

Zobacz też:

0 komentarzy