$IFOPT

Jojersztajner
Składnia:`{$IFOPT dir[+/-]}`
Wartość domyślna:nie dotyczy

Dyrektywa kompilacji warunkowej. Powoduje kompilację danego kodu wtedy i tylko wtedy, gdy dana dyrektywa przełącznikowa jest w określonym stanie (włączona lub wyłączona).

{$IFOPT D+}
  WriteLn('Wersja testowa')
{$ENDIF}

Dyrektywa przełącznikowa musi być podana w formie skróconej (a więc R zamiast RANGECHECKS, D zamiast DEBUGINFO).

Blok kodu rozpoczęty dyrektywą $IFOPT musi zostać zamknięty dyrektywą $ENDIF.

Zobacz też:

0 komentarzy