$IFEND

Adam Boduch
Składnia:`{$IFEND}`
Wartość domyślna:nie dotyczy

Dyrektywa wykorzystywana w procesie kompilacji warunkowej. Używana do zamykania dyrektywy warunkowej $IF, przykładowo:

const
  FooBar = 'Hello World';

procedure Foo;
begin
  {$IF Defined(Bar)}
  ShowMessage('Opcja debug jest włączona');
  {$ELSEIF RTLVersion < 15}
  ShowMessage('Korzystasz z Delphi < 7');
  {$ELSEIF FooBar = 'Hello World'}
  ShowMessage('Hello World');
  {$ELSE}
  ShowMessage('Coś innego');
  {$IFEND}
end;

Jeżeli używany dyrektywy $IFDEF lub $IFNDEF, dyrektywą zamykającą musi być $ENDIF, zamiast $IFEND.

Zobacz też:

0 komentarzy