$ELSE

Adam Boduch
Składnia:`{$ELSE}`
Wartość domyślna:nie dotyczy

Dyrektywa kompilatora używana w procesie kompilacji warunkowej, w połączeniu z $IFDEF lub $IFNDEF. Jest odpowiednikiem instrukcji Else z języka Delphi. Spójrz na poniższy przykład:

{$DEFINE DEBUG}

procedure Foo;
begin
  {$IFDEF DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest włączona');
  {$ELSE DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest wyłączona');
  {$ENDIF}
end;

Na samym początku zadeklarowaliśmy symbol DEBUG. W procedurze Foo, znajduje się dyrektywa $IFDEF która sprawdza czy symbol DEBUG jest zadeklarowany. W zależności od tego w trakcie kompilacji, odpowiedni fragment kodu zostanie wykonany. Na końcu instrukcji kompilacji warunkowej musi znaleźć się dyrektywa $ENDIF.

W dyrektywie $ELSE nie jest konieczne określanie nazwy symbolu, użycie dyrektywy może wyglądać np. tak: {$ELSE}

Zobacz też:

0 komentarzy