$DEFINE

Adam Boduch
Składnia:`{$DEFINE name}`
Wartość domyślna:brak

Dyrektywa służy do deklarowania symbolu w aplikacji. Następnie możemy przetestować wartość takiego symbolu przy pomocy dyrektyw warunkowych: $IFDEF, $ELSE. Przykład takiego rozwiązania:

{$DEFINE DEBUG}

procedure Foo;
begin
  {$IFDEF DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest włączona');
  {$ELSE DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest wyłączona');
  {$ENDIF}
end;

Na samym początku zadeklarowaliśmy symbol DEBUG. Nastęnie, w procedurze Foo, następuje testowanie warunku, w zależności od wyniku dyrektywy warunkowej, w aplikacji zostanie skompilowany właściwy kod.

Symbol jest rozpoznawany w całej aplikacji dopóki nie zostanie usunięty przy pomocy dyrektywy $UNDEF.

Jeżeli istnieje już symbol o danej nazwie, można go nadpisać - nie przyniesie to żadnego efektu

Zobacz też:

0 komentarzy