DiskFree

Adam Boduch
DiskFree
Moduł: SysUtils
function DiskFree(Drive: Byte): Int64;

Funkcja zwraca ilość wolnego miejsca na dysku (w bajtach). Parametrem Drive ma być numer dysku/partycji, w postaci: 0 - dotychczasowy dysk, 1 - A, 2 - B, 3 - C. Wartości ujemne są nieprawidłowe.

Przykład pobierania wolnego oraz całkowitego miejsca na dyskach:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  i : Integer;
  Free, Total : Int64;
begin
  for I := 2 to 8 do
  begin
    Total := DiskSize(i);
    Free := DiskFree(i);
 
    if Total > 0 then
    begin
      memMain.Lines.Add('Dysk ' + Chr(i + 64) + ': ' +
      FloatToStrF(Total, ffNumber, 20, 0) + ' bajtów całkowitego miejsca, ' +
      FloatToStrF(Free, ffNumber, 20, 0) + ' bajtów wolnego miejsca');
    end;
  end;
end;

Informacje o dysku zostaną wyświetlone w komponencie TMemo.

Zobacz też:

0 komentarzy