Tomorrow

Adam Boduch
Tomorrow
Moduł: DateUtils
```delphi function Tomorrow: TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca datę jutrzejszą w stosunku do obecnej (w formacie [[Delphi/TDateTime]]). Przykład:
Writeln('Jutro będzie... ', DateTimeToStr(Tomorrow));

Zobacz też:

0 komentarzy