SecsPerDay

Adam Boduch
SecsPerDay
Moduł: SysUtils
```delphi const SecsPerDay = MinsPerDay * SecsPerMin; ``` [[Delphi/Stałe|Stala]] przechowuje wartość określającą ilość sekund w ciągu dnia. Wartość powstaje w skutek przemnożenia wartości [[Delphi/MinsPerDay]] oraz [[Delphi/SecsPerMin]].

Stała, podobnie jak pozostałe związane z datą i czasem zadeklarowane są w module SysUtils:

program DateTimeConst;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  Writeln('Godzin na dzień: ', HoursPerDay);
  Writeln('Minut na godzinę: ', MinsPerHour);
  Writeln('Sekund na minutę: ', SecsPerMin);
  Writeln('Milisekund na sekundę: ', MSecsPerSec );
  Writeln('Minut na dzień: ', MinsPerDay);
  Writeln('Sekund na dzień: ', SecsPerDay);
  Writeln('Milisekund na dzień: ', MSecsPerDay);

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy