IsLeapYear

Adam Boduch
IsLeapYear
Moduł: SysUtils
function IsLeapYear(Year: Word): Boolean;

Funkcja sprawdza czy rok podany parametrze (Year) jest rokiem przestępnym (zwraca True) czy też nie (False).

Aby pobrać rok z daty zapisanej w formacie TDateTime, należy użyć funkcji YearOf:

uses DateUtils;

procedure TMyForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Rok ' + IntToStr(YearOf(Date)) + ' ';

  if IsLeapYear(YearOf(Date)) then
    Label1.Caption := Label1.Caption + 'jest przestępny'
  else
    Label1.Caption := Label1.Caption + 'nie jest przestępny';
end;

Zobacz też:

0 komentarzy