EncodeDateTime

Adam Boduch
EncodeDateTime
Moduł: DateUtils
```delphi function EncodeDateTime(const AYear, AMonth, ADay, AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond: Word):TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] na podstawie parametrów zwraca datę i czas w postaci typu [[Delphi/TDateTime]]. Działanie tej funkcji podobne jest do [[Delphi/EncodeDate]] oraz [[Delphi/EncodeTime]]. W przypadku podania złych wartości, funkcja wykona wyjątek `EConvertError`.

Zobacz też:

0 komentarzy