DayOfWeek

Adam Boduch
DayOfWeek
Moduł: SysUtils
```delphi function DayOfWeek(Date: TDateTime): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca numer dnia tygodnia na podstawie parametru Date typu [[Delphi/TDateTime]]. Numer dnia zwracany jest jako liczba [[Delphi/Integer]], gdzie 1 oznacza niedziele, a 7 - sobotę.

Aby pobrać dzień tygodnia w standardzie ISO 8601, gdzie poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia, skorzystaj z funkcji DayOfTheWeek. Oto przykład wyświetlenia dnia tygodnia (słownie):

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

const
  DayValues : array[1..7] of String =
  ( 'Niedziela', 'Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek', 'Sobota');

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DayValues[DayOfWeek(Now)]);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy