Contains

Adam Boduch

contains - słowo kluczowe Delphi

Słowo kluczowe wykorzystywane w pakietach służące do włączania modułów do pakietu. Znaczenie tego słowa kluczowego podobne jest do słowa Uses w modułach. Przykładowy kod pakietu przedstawiony jest poniżej:

package Package1;

{$R *.res}
{$ALIGN 8}
{$ASSERTIONS ON}
{$BOOLEVAL OFF}
{$DEBUGINFO ON}
{$EXTENDEDSYNTAX ON}
{$IMPORTEDDATA ON}
{$IOCHECKS ON}
{$LOCALSYMBOLS ON}
{$LONGSTRINGS ON}
{$OPENSTRINGS ON}
{$OPTIMIZATION ON}
{$OVERFLOWCHECKS OFF}
{$RANGECHECKS OFF}
{$REFERENCEINFO ON}
{$SAFEDIVIDE OFF}
{$STACKFRAMES OFF}
{$TYPEDADDRESS OFF}
{$VARSTRINGCHECKS ON}
{$WRITEABLECONST OFF}
{$MINENUMSIZE 1}
{$IMAGEBASE $400000}
{$IMPLICITBUILD OFF}

requires
  rtl,
  vcl;

contains
  Memo1 in '..\Lib\Memo1.pas';

end.

Zobacz też:

0 komentarzy