CharLength

wypoker
CharLength
Moduł: SysUtils
function CharLength(const S: String; Index: Integer): Integer;

Funkcja zwracająca liczbę bajtów przypadających na jeden znak (o określonym jako parametr funkcji indeksie) w danym systemie kodowym.

Jako pierwszy parametr podajemy ciąg znaków na któym będzie przeprowadzana operacja, natomiast drugi parametr określa indeks znaku którego będzie dotyczyć operacja.

Przykład:

ShowMessage(IntToStr(CharLength('To jest przykładowy tekst.',4)));

Określi liczbę bajtów które kodują literę 'j'.

W systemach które nie używają wielobajtowego systemu kodowania znaków (MBCS - od ang. Multi Byte Character System) funkcja zawsze zwróci jeden, ponieważ w tego typu systemach każdy znak kodowany jest przez jeden bajt.

2 komentarzy

Na przyszłość staraj się tworzyć w tym dziale teksty sformatowane w podobny sposób do reszty, jak np. Bounds

nie komponent a klasa, nie najwyższy a bazowy, nie virtual a visual, nie są tworzone na podstawie a dziedziczą po,każda klasa ma destruktor i konstruktor, free run 3 unblocked game. free to nie jest destruktor tylko metoda, no i można pobrać deczko więcej.