Dodatkowe możliwości tabel Coyote

Artur Protasewicz

Tabel Coyote używa się do pokazywania statystyk i wyników obliczeń. Jednak w połączeniu z odpowiednio użytymi znacznikami mają bogatsze możliwości. Mogą się przydać w tekstach porównawczych o różnych językach programowania lub tekstach dwujęzycznych np. polsko-angielskich.

# Użycie dwóch języków – polskiego i angielskiego
Polski
English
Czarny kot Black cat
Biały pies White dog
||=Polski||English
||Czarny kot||Black cat
||Biały pies||White dog
# Tabela z wieloma wyróżnionymi wierszami
Prawda
True
Czarny kot Black cat
Biały pies White dog
Fałsz False
---------------- ----------------
Różowy słoń Pink elephant
Żółta ryba Yellow fish
||=Prawda||True
||Czarny kot||Black cat
||Biały pies||White dog
||=Fałsz||False
||Różowy słoń||Pink elephant
||Żółta ryba||Yellow fish
# Proste zapisy matematyczne
C.2 Kryteria jakościowe
C.2 Quality criteria
Postać przykładowej reguły: Sample rule form:
jeżeli (A > B) oraz (C > D) to (X < Y) if (A > B) and (C > D) then (X < Y)

Uwaga: Należy użyć dwóch apostrofów a nie znaku cudzysłowu.

||=C.2 Kryteria jakościowe||C.2 Quality criteria
||Postać przykładowej reguły:||Sample rule form:
||''jeżeli (A > B) oraz (C > D) to (X < Y)''||''if (A > B) and (C > D) then (X < Y)''
for i := 0 to Count - 1 do

| for (int i = 0; i < Count; i++)

```pascal
begin

| {

```pascal
    x[i] := x[i] - 2;

| x[i] -= 2;

```pascal
    y[i] := y[i] * 5;

| y[i] *= 5;

```pascal
end;

| }

=Pascal</th> </th> C#</th> </tr> </thead> </tbody> </table>
for i := 0 to Count - 1 do

||for (int i = 0; i < Count; i++)

||
```pascal
begin

||{

||
```pascal
    x[i] := x[i] - 2;

|| x[i] -= 2;

||
```pascal
    y[i] := y[i] * 5;

|| y[i] *= 5;

||
```pascal
end;

||}

# Linki do materiałów zewnętrznych
Zbiory danych użyte do klasyfikacji</th> Datasets used for classification</th> </tr> </thead> W zbiorze danych:</td> In dataset:</td> </tr> Pokaż zbiór danych</td> Show dataset</td> </tr> wektory, o jakich mówię są nazywane: wektorami, przypadkami, instancjami.</td> vectors about which I say are called: vectors, cases, instances.</td> </tr> </tbody> </table>
||=Zbiory danych użyte do klasyfikacji||Datasets used for classification
||W zbiorze danych:||In dataset:
||<a href="http://www.is.umk.pl/projects/datasets.html">Pokaż zbiór danych</a>||<a href="http://www.is.umk.pl/projects/datasets.html">Show dataset</a>
||wektory, o jakich mówię są nazywane: wektorami, przypadkami, instancjami.||vectors about which I say are called: vectors, cases, instances. 
# Pogrubiony tekst w kolorze
Dalsze postępowanie</th> Further proceeding</th> </tr> </thead> Potem, po zakończeniu klasyfikacji</td> Next, after completing classification</td> </tr> człowiek będzie decydował o postępowaniu z regułami.</td> man will decide on proceeding with the rules.</td> </tr> </tbody> </table>
||=Dalsze postępowanie||Further proceeding
||Potem, po zakończeniu klasyfikacji||Next, after completing classification
||<b><font color="red">człowiek będzie decydował o postępowaniu z regułami.</font></b>||<b><font color="red">man will decide on proceeding with the rules.</font></b>
# Wzory w cudzysłowie
Proporcja</th> Ratio</th> </tr> </thead> Etykieta "Proporcja" pokazuje ilościowy stosunek danych generowanych trzecim generatorem,</td> Label "Ratio" shows quantitative ratio of data generated by third generator,</td> </tr> który używa 4-ech reguł (przycisk "4*25%").</td> that uses 4 rules (button "4*25%").</td> </tr> Dla pozostałych dwóch generatorów nie ma zastosowania.</td> For other two generators it does not apply.</td> </tr> </tbody> </table>

Uwaga: Należy użyć przed liczbą 4 dwóch apostrofów, cudzysłowu, a po znaku procent cudzysłowu i dwóch apostrofów.

||=Proporcja||Ratio
||Etykieta "Proporcja" pokazuje ilościowy stosunek danych generowanych trzecim generatorem,||Label "Ratio" shows quantitative ratio of data generated by third generator,
||który używa 4-ech reguł (przycisk ''"4*25%"'').||that uses 4 rules (button ''"4*25%"'').
||Dla pozostałych dwóch generatorów nie ma zastosowania.||For other two generators it does not apply.

0 komentarzy