AppendStr

Adam Boduch
AppendStr
Moduł: SysUtils
```delphi procedure AppendStr(var Dest: string; const S: string); deprecated; ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] dodaje na końcu łańcucha Dest, wartość łańcucha przekazanego w parametrze S:
var
  S : String;
begin
  S := 'Hello';
  AppendStr(S, ' World');
  Writeln(S); // Hello World
end.

Procedura uznana jest za przestarzałą, zaleca jest użycie operatora + :

S := S + ' World';

Zobacz też:

0 komentarzy