AnsiStrScan

TomRiddle
AnsiStrScan
Moduł: SysUtils
function AnsiStrScan(Str: PChar; Chr: Char): PChar;

Funkcja zwracająca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku z drugiego parametru (Chr) w łańcuchu z pierwszego (Str). Jeżeli taki nie wystąpi zwraca nil

program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S: String;
  C: Char;

begin
  S := 'Jeden Dwa Trzy';
  C := #32;
  Writeln(AnsiStrScan(PChar(Str), C));  //Zobaczymy " Dwa Trzy";
end;

0 komentarzy