AnsiReverseString

Adam Boduch
AnsiReverseString
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiReverseString(const AText: AnsiString): AnsiString; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] odwraca zawartość łańcucha AText (przestawia znaki). Przykład:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  S : String;
begin
  S := 'Hello World';
  S := AnsiReverseString(S);

  { S = dlroW olleH }
  Writeln(S);

  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Od której wersji Delphi jest dostępna ta funkcja? U mnie (delphi 6) nie może jej znaleźć. Dodam, że mam do listy uses dodane moduł StrUtils.