AnsiReplaceStr

Adam Boduch
AnsiReplaceStr
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiReplaceStr(const AText, AFromText, AToText: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zamienia wszelkie wystąpienia łańcucha określonego w parametrze AFromText na wartość parametru AToText. Szukanie odbywa się w łańcuchu AText:
Writeln(AnsiReplaceStr('Hello darling!', 'darling', 'asshole'));

Funkcja rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy