AnsiLastChar

Riddle
AnsiLastChar
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiLastChar(const S: string): PChar; ``` Funkcja zwracająca ostatni znak ciągu, podanego w pierwszym parametrze.

Przykład:

program Foo;
 
uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}
 
begin
  Writeln(AnsiLastChar('Witaj, nieznajomy')); // Zobaczymy "y"
end.

0 komentarzy