AllocMem

moRs
AllocMem
Moduł: SysUtils
function AllocMem(Size: Cardinal): Pointer;

Funkcja AllocMem rezerwuje obszar pamięci na stercie (ang. heap) o rozmiarze określonym parametrem Size, następnie zwraca wskaźnik do tego obszaru. Alokowana pamięć jest zerowana. Do zwolnienia tak zarezerwowanego obszaru użyj funkcji FreeMem. Jeżeli brakuje wystarczającej ilości pamięci wywoływany jest wyjątek EOutOfMemory.

Jeżeli nie jest wymagane, aby przydzielona pamięć była zerowana, należy skorzystać z funkcji GetMem, która jest szybsza od AllocMem.

Zobacz też:

0 komentarzy