Abs

kangurmk
Abs
Moduł: System
```delphi function Abs(X); ``` Funkcja zwraca wartość bezwzględną z liczby X. X może być zarówno typu całkowitego, jak i rzeczywistego.

Wartość zwracana:

 • Jeżeli argument jest typu całkowitego, Abs sprawdza, czy wartość jest ujemna i w razie potrzeby neguje ja. W zależności od argumentu, typem zwracanym jest Integer lub Int64.
 • Dla wartości zmiennoprzecinkowych Abs zeruje bit znaku, pozostawiając bez zmian wszystkie pozostałe bity, ujemne zero i ujemna nieskończoność stają się dodatnim zerem i dodatnia nieskończonością. Nawet, jeśli wartością nie jest liczba, wynikiem będzie oryginalna wartość z bitem znaku ustawionym na zero.
 • Jeżeli argument jest typu Variant, Delphi konwertuje go na liczbę zmiennoprzecinkową i zwraca jej wartość bezwzględną typu zmiennoprzecinkowego (nawet, jeśli wartość Variant ma charakter całkowity).
program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 I: Integer;
 
begin
 Write('Podaj liczbę: ');
 Readln(I); // czytamy dane z klawiatury i umieszczamy je w zmiennej I
 Writeln('Wartość bezwzględna liczby ', I, ' to ', Abs(I));
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

proponuje na koniec opisu funkcji dodać linie

  przykład        Abs (-7)   zwrot   7

Proponuje taki model opisu funkcji. W razie jakichs obiekcji - pisac!